top of page

luokan määritelmä?

Hiljaisuuden rikkominen - luokasta puhuminen ja itsensä luokkaan paikantaminen - on välttämätön askel, jos haluamme elää maailmassa, jossa hyvinvointi ja paljous voi olla jaettua, jossa oikeus toteutuu niin julkisessa kuin yksityisessä elämässä. Nyt on aika puhua luokasta ja tietää, mistä tulemme. Näin (vapaasti suomennettuna) kirjoittaa feministi ja tutkija bell hooks (2000, viii). Tähän ajatukseen työryhmä samaistuu vahvasti. Luokkakysymyksiin ja erityisesti työväenluokkaisuuden tunnustamiseen liittyy ajatuksia moninaisuuden hyväksymisestä ja arvostamisesta (myös itsessä), jakamisesta, heikompien äänten kuulemisesta sekä normien kyseenalaistamisesta. 

 

Luokka on sosioekonominen, materiaalinen, kulttuuriin ja valtaan kietoutuva. Se ilmenee pääomana ja resurssina, sosiaalisina ja kulttuurisina käytäntöinä. Luokka merkitsee paikantumista ja asemoitumista, riskien ottamista sekä normittamista. Luokkaa tuodaan esiin elämäntapaisuuksien, moraalin, huumorin, ruumiillisuuden sekä julkisuus- ja mielikuvien kautta. Luokka ilmenee koulussa, työpaikoilla, perheissä ja nuorisokulttuureissa, paikallisesti, intiimisti, ylirajaisesti ja globaalisti. (Tolonen 2008, 15.)

 

hooks, bell. 2000. Where we stand: Class Matters. New York: Routledge.
 

Tolonen, Tarja 2008. “Yhteiskuntaluokka: menneisyyden dinosauruksen luiden kolinaa?” Teoksessa Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli, toim. Tarja Tolonen, sivut 8–16. Tampere: Vastapaino.

Luokka ja ruumis

bottom of page