top of page

Luettavaa, olkaa hyvä!

Internetistä löytyvät lähteet:

 

Crenshaw, Kimberle. 1991. Mapping the margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color. Stanford Law Review 43 (6): 1–19.

 

Käyhkö, Mari. 2014. Kelpaanko? Riitänkö? Kuulunko? Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja luokan kokemukset. Sosiologia 1/2014: 4-18.

 

Roiha, Taija. 2017. Luokattomat taiteilijat? Taiteellisen työn yhteiskunnallinen eriarvoisuus prekaarissa taidemaailmassa. TAHITI 01/2017.

 

 

Kirjallisuutta:

 

Anttila, Anu-Hanna & Kauranen, Ralf & Launis, Kati & Ojajärvi, Jussi (toim.). 2016. Luokan ääni ja hiljaisuus — Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Tampere: Vastapaino.

 

Erola. Jani (toim.). 2010. Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

 

hooks, bell. 2000. Where we stand. Class matters. New York: Routledge.

 

Järvinen, Katriina. 2007. Ei köyhä eikä kipeä. Teoksessa Katriina Järvinen & Laura Kolbe (toim.). Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta. Hämeenlinna: Karisto.

 

Järvinen, Katriina & Laura, Kolbe. 2019. Sopivia ja sopimattomia. Lempi, luokka ja suomalainen parisuhde. Helsinki: Kirjapaja.
 

Kolbe. Laura. 2014. Yläluokka. Olemisen sietämätön vaikeus. Helsinki: Kirjapaja.
 

Purhonen, Semi & työryhmä Gronow, Jukka. Heikkilä, Riie. Kahma, Nina. Rahkonen Keijo. Toikka, Arho. 2014.
Suomalainen maku: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Tallinna: Gaudeamus oy.

 

Salminen, Veli-Matti. 2009. Pääoman lajit ja resurssiverkostot. Teoksessa Erot ja eriarvoisuudet. Paikallisen elämän rakentuminen, toim. Matti Siisiäinen ja Leena Alanen. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Yliopistopaino.

 

Tolonen, Tarja. 2008. Yhteiskuntaluokka: menneisyyden dinosauruksen luiden kolinaa? Teoksessa Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli, toim. Tarja Tolonen, sivut 8–16. Tampere: Vastapaino.

 

Kirjallisuuslista täydentyy myöhemmin.

Luokka ja ruumis

bottom of page