top of page
riina1.JPG

riina
hannuksela

Riina Hannuksela on tanssitaiteilija, jolle taiteen sosiaaliset ja eettiset ulottuvuudet ovat tärkeitä. Luokkaretkeilijänä hän on kotonaan niin rekkakuskien kuin akateemisesti koulutettujen seurassa.

elsa3.JPG

Elsa heikkilä

Elsa Heikkilä on tanssitaiteilija ja tanssipedagogi. Hän kiinnostui yhteiskuntaluokan ja ruumiillisuuden suhteesta jo tehdessään maisteriopintojen opinnäytettä ja on jatkanut tätä pohdintaa eteenpäin tämän hankkeen fasilitoijan ja taiteellisen vastaavan roolissa yhdessä Laura Lehtisen kanssa.

“Luokka tuntuu minussa silloin, kun puhun väärässä tilanteessa liian henkilökohtaisia asioita tai olen ylitsepursuavan tunteellinen.” -Elsa

PHOTO-2020-08-04-21-19-20.jpg

"Työnantajan tai oman tavoitteen palvekseen asettumissa on kehollisesti paljon samaa. Keskittynyt, valmiina oleva viretila voi olla meditatiivisesti kaunis kokemus, tai ikävässä tapauksessa alku sille että alistuu jollekin tilanteelle tai ihmiselle. Palvelualttiuden paradoksi." -Soili

soili huhtakallio

Huhtakallio on Pohjois-Pohjanmaalaisella maaseudulla varttunut tanssitaiteilija. Häntä kiinnostavat sosiaalisen ja kuttuurisen pääoman vaikutukset ihmisten ja eläinten hyvinvointiin, sekä erityisesti ruumiiseen liittyvät arvot ja käytännöt, ja sitä kautta luokkataustan vaikutus.

119205993_10159037496236908_548533733790

virpi
juntti

Sukuni on Pohjois-Pohjanmaalta. Minä olen syntynyt, kasvanut ja tullut täysi-ikäiseksi Porvoossa. Kohtasin siellä 70–80-luvulla kuilut suomenkielisten, ruotsinkielisten, duunareiden ja keskiluokkaisten väleissä. Yritin luovia niissä jotenkin. Helsinkiin oli hyvä solahtaa. 
 

Kannan mukanani vanhempieni arvoja liittyen työntekoon. Pitää tehdä niin, että tuntuu. Ehkä siksi olen korostanut tietyissä tilanteissa työväenluokkaista taustaani, vaikka ymmärrän viettäneeni hyvin keskiluokkaisen lapsuuden ja nuoruuden. Minua ärsyttää asioiden selittäminen puhekieltä vaikeammin sanoin, enkä suostu myöntämään, että teorioiden taitaminen olisi arvokkaampaa kuin käytännön kokemus. Yritän löytää tasapainon niiden yhdistämisestä.

työväki34.JPG

”Kehoni on oppinut olemaan nopea ja aikaansaava. Opiskeluaikana minua kehotettiin olemaan toisin, hitaammin, pienempiä yksityiskohtia huomioivammin tai näkemääni ja kokemaani tarkemmin artikuloiva. Puhun nyt koulutuksestani, sillä koen sen osittain liikauttaneen minua työväenluokkaisesta taustastani kohti erilaisia väyliä, joita voisin valita." -Minna

Minna 
Karttunen

Karttunen on Helsingissä syntynyt käytännönläheinen työläinen, jonka ajatusmaailmaa ovat uudelleenvirittäneet tanssitaiteen korkeakouluopinnot. Hän on tämän hankkeen myötä päässyt tarkastelemaan syvemmin oman taustansa jälkiä ja vaikutuksia.

“Ruumiillisessa kokemusmaisemassani risteilee työläinen, maalainen, akateemikko ja kaupunkilainen. Useimmiten näistä taustoista tilanteeseen sopimattomin nostaa itsensä esiin ja saa aikaan noloja hetkiä. Tällä hetkellä opettelen leikittelemään eri taustoilla ja olemaan välittämättä noloudesta ja häpeästä.” - Heli

heli.JPG

heli
keskikallio

Keskikallio on Lapista lähtöisin oleva koreografi ja tanssitaiteilija. Hän tuli mukaan projektiin keväällä 2019 kiinnostuksesta tarkastella omaa ja jaettua luokkaisuuteen liittyvää kokemusmaastoa sekä siihen liittyvää ristiriitaista henkilöhistoriaa.

toka rivi
DSC_5126.JPG

SOILE
LAHDENPERÄ

Soile Lahdenperä (TanssitT) on kansakoulun käyneiden vanhempien tytär Kellokoskelta. Tanssitaide johti Soilen seikkailemaan luokkien välisiin tiloihin. Lukihäiriö ja huijarisyndrooma ovat värittäneet hänen elämäänsä korkeakouluopinnoista ja töistä huolimatta. 

teo-kuvanettiin.jpg

Teo Lanerva on helsinkiläinen freelancer valo- ja videosuunnittelija(TeM). Hän työskentelee enimmäkseen nykyesitysten parissa sekä tapahtumissa niin pienillä underground-klubeilla kuin suurilla festivaaleillakin. Hänen suunnittelemiaan teoksia on nähty yli kymmenessä maassa.

teo lanerva
 

työväki38.JPG

Laura lehtinen

Lehtinen on lähtöisin Keski-Suomesta, yksinhuoltajaperheestä ja punaisen aatetaustan suvuista. Tästä taustasta käsin hän identifioituu tavaroiden korjaajaksi, tasa-arvotaistelijaksi, huijarisyndroomaiseksi tanssitaiteilijaksi sekä “oikeiden töiden” tekijäksi. Hän toimii hankkeen fasilitoijana yhdessä Elsa Heikkilän kanssa.

“Koska olen melkoisen taitava puhumaan niin kuin puhut, kuulemaan kuten kuuluu; minut on kuviteltu päteväksi, soveltuvaksi ja vertaiseksi. Mutta pian paljastun, koska hengitän pinnallisesti ja nauran sittenkin väärässä kohdassa.

-Laura

kolmas rivi
DSC_2468.JPG

Aliina
lindroos

Lindroos  on akatemian, taiteen ja työväenluokan välisissä kuiluissa seilaileva tanssitaiteilija. Hän usein menee eikä meinaa. Lukion jälkeen hän päätyi Irlantiin, missä tanssin ala vei mukanaan.

"Luokkataustan manifestoituminen kehossa kiehtoo erityisesti. Kaikkea ihmeellistä olen minäkin ehtinyt tekemään ja kokemaan kiitos tanssin, mutta se tausta on ja pysyy. Huikeaa nyt tutkia työväenluokkaisuutta nimenomaan kehon kautta. On ollut huojentavaa jakaa ja analysoida kuulumattomuuden kokemuksia tämän hankkeen parissa. " - Aliina

ty%C3%B6v%C3%A4ki60_edited.jpg

mari 
nurmenniemi

Nurmenniemi on Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva vaatesuunnittelija ja tekstiilitaiteilija. Hän on kiinnostunut vaihtoehtoisista suunnittelumetodeista ja hankkeen pukusuunnittelijana tutkii materiaalisuuden ja pukeutumisen suhdetta luokkaan, ruumiillisuuteen ja liikkeeseen.

"Olen varttunut maanviljelijäperheessä ja luokkaretkeillyt fyysisen työnteon ja käytännöllisyyden arvostuksesta esteettisten arvojen ja taiteen piiriin. Huomaan kuitenkin taustani vaikuttavan työni motiiveihin, ja olen esimerkiksi kasvattanut kuituhamppua osana taiteellista prosessia." - Mari

josu happy small 19.jpg

JOSU 
MÄMMI

Muusikko ja äänisuunnittelija Josu Mämmiä kiinnostaa kokemukset kahden luokan välissä elämisestä. Hän luottaa yhteiskuntaan ja elämän kannatelevuuteen enemmän kuin vanhempansa. Työluokkaisuuden muutos ajassa toimii tärkeänä inspiraationa Josun työssä Luokkahankkeen parissa.

"Jos työväenluokkaisuuteen kuuluu ja siihen identifioituu vapaaehtoisesti, mikä sinne ajaa? Onnellisuus ei ole tuloista ja luokasta kiinni, paitsi tulojen alarajoilla. Kuuluko joidenkin ihmisten onnellisuuden tavoitteluun työväenluokkaisuus ja sen eri ilmiöt? Onko nykyajassa tarve uusille luokkamääritelmille? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtien etsin omaa suhtautumistani luokkaisuuteen ja sen puuttumiseen omassa identiteetissäni." -

Josu

työväki20.JPG

pinja poropudas

"On tuntunut tärkeältä päästä tarkastelemaan ja jakamaan luokan ja toisaalta luokattomuuden vaikutuksia ruumiissa sekä henkilökohtaisella, että laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Hankkeen parissa työskentely on vaatinut rohkeutta raottaa omaa henkilöhistoriaa näkyväksi, mutta samalla lisännyt ymmärrystä epämääräisten kuulumattomuuden ja häpeän tunteiden paikantamisessa. "

Pinja Poropudas on freelancer tanssitaiteilija, joka on hankkeen myötä päässyt lähemmin tarkastelemaan identiteetin, paikantumisen ja ruumiillisuuden kysymyksiä suhteessa omaan ristiriitaiseen luokkataustaansa.

%20anni_edited.jpg

“Tämä hankkeen parissa työskentely on kirkastanut minulle, että luokkataustani on ristiriitainen. Minun on vaikeaa paikantaa itseäni selkeästi mihinkään luokkaan. Hankkeen myötä olen ymmärtänyt kokemukseni kuulumattomuuden tunteesta olevan ylisukupolvinen.”
-Anni

anni puuperä

Puuperä on freelancer tanssitaiteilija ja toiminnanjohtaja. Häntä kiinnostaa erityisesti muistojen ruumiillisuus ja identiteetin tutkiminen kehollisuuden näkökulmasta. 

DSC_2567.JPG

lotta suomi

Lotta Suomi on syntynyt Joutsenossa, Etelä-Karjalassa autonasentajan ja tarjoilijan perheeseen vuonna -84. Hankkeessa hän työstää hyväksymistä hämmennystä aiheuttavan luokkaisuuden ja ruumiin kokemuksessa.

neljäs rivi
ty%C3%B6v%C3%A4ki60_edited.jpg

virva
talonen

Koreografisessa työskentelyssään Talonen keskittyy heikkoihin signaaleihin, jotka näyttäytyvät katveessa. Yksi niistä on luokkatausta, joka kietoutuu ihmiseen, hänen lihaksiinsa, sieluunsa ja ajattelun mekanismeihin.

"Luokkataustan manifestoituminen kehossa kiehtoo erityisesti. Kaikkea ihmeellistä olen minäkin ehtinyt tekemään ja kokemaan kiitos tanssin, mutta se tausta on ja pysyy. Huikeaa nyt tutkia työväenluokkaisuutta nimenomaan kehon kautta. On ollut huojentavaa jakaa ja analysoida kuulumattomuuden kokemuksia tämän hankkeen parissa. " - Virva

ty%C3%B6v%C3%A4ki60_edited.jpg

sanna
tirkkonen

Sanna Tirkkonen on helsinkiläinen tutkija, jonka perheen historiaa sävyttää jako punaisiin ja valkoisiin, evakoihin ja kulttuurikommunisteihin, kaupunkiin ja maaseutuun. Työssään filosofina hän huomaa tarttuvansa yhteiskunnallisiin aiheisiin, joita on pakko käsitellä myös henkilökohtaisesti.

Tolonen_04243.jpg

Tolonen on ristijärveläislähtöinen rock-muusikko ja äänisuunnittelija, jonka keskustaoikeistolainen ja körttiläinen lapsuusympäristö on muuntunut umpiliberaaliin, korkeakoulutettuun ja työntäyteiseen arkeen.

ilkka tolonen

”Minun on helppo löytää elämästäni ristiriitaisia ääripäitä, joiden kautta luokkakokemukseni voi eri päivinä olla hyvin eri suunnissa. Määritellessäni omaa luokkaani huomaan helposti puhuvani arvomaailmasta ja ideologioista. Luokkaa on vaikea hahmottaa ja lähes mihin tahansa ryhmään identifioituminen tuntuu herättävän sisäistä vastustusta ja häpeää.” - Ilkka

biokuva_duunari2 (2).jpg

katriina
tavi

”Oma luokkakokemukseni on moninainen ja kontrastinenkin. On ollut tärkeää havainnoida, jakaa ja ymmärtää luokan vaikutusta, raottaa sen ylisukupolvista kokemusta ja tässä hetkessä elävää ruumiillisuutta. Työskentelyä lävistää ruumiillinen ajattelu niin arkisen henkilökohtaisella kuin laajemmin yhteiskuntaan kytkeytyvällä tasolla.”

-Katriina

Tavi on paljasjalkainen helsinkiläinen. Tanssitaiteilijana hän on kiinnostunut toimijuuden ja ruumiillisuuden kysymyksistä, joita vasten tämä hanke myös vahvasti resonoi.
Kuva: Juhani Haukka

viides rivi
bottom of page