riina
hannuksela

Riina Hannuksela on tanssitaiteilija, jolle taiteen sosiaaliset ja eettiset ulottuvuudet ovat tärkeitä. Luokkaretkeilijänä hän on kotonaan niin rekkakuskien kuin akateemisesti koulutettujen seurassa.

Elsa heikkilä

Elsa Heikkilä on tanssitaiteilija ja tanssipedagogi. Hän kiinnostui yhteiskuntaluokan ja ruumiillisuuden suhteesta jo tehdessään maisteriopintojen opinnäytettä ja on jatkanut tätä pohdintaa eteenpäin tämän hankkeen fasilitoijan ja taiteellisen vastaavan roolissa yhdessä Laura Lehtisen kanssa.

“Luokka tuntuu minussa silloin, kun puhun väärässä tilanteessa liian henkilökohtaisia asioita tai olen ylitsepursuavan tunteellinen.” -Elsa

"Työnantajan tai oman tavoitteen palvekseen asettumissa on kehollisesti paljon samaa. Keskittynyt, valmiina oleva viretila voi olla meditatiivisesti kaunis kokemus, tai ikävässä tapauksessa alku sille että alistuu jollekin tilanteelle tai ihmiselle. Palvelualttiuden paradoksi." -Soili

soili huhtakallio

Huhtakallio on Pohjois-Pohjanmaalaisella maaseudulla varttunut tanssitaiteilija. Häntä kiinnostavat sosiaalisen ja kuttuurisen pääoman vaikutukset ihmisten ja eläinten hyvinvointiin, sekä erityisesti ruumiiseen liittyvät arvot ja käytännöt, ja sitä kautta luokkataustan vaikutus.

119205993_10159037496236908_548533733790

virpi
juntti

"Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus työpaja" kiinnosti Junttia lähtökohtaisesti, koska hän tunnisti siitä itsensä. Hän oli jo hieman hahmottanut oman taustansa merkitystä työskentelytapoihinsa, ja haluasi ymmärtää tätä aihetta vielä tarkemmin.

"Olen tanssin perusduunari ja käsityöläinen, jolta teoriaopinnot ovat jääneet kiinnostuksen tasolle. Aiemmin se ei haitannut, mutta viimeiset viisi vuotta se on aiheuttanut pientä ja suurempaa ahdistusta, kun teoriaopinnot ja teoreettisen kielen hallinta selkeästi vaikuttaa tällä hetkellä korkeakoulutasoisiin työtehtäviin ja apurahapäätöksiin." -Virpi

työväki34.JPG

”Kehoni on oppinut olemaan nopea ja aikaansaava. Opiskeluaikana minua kehotettiin olemaan toisin, hitaammin, pienempiä yksityiskohtia huomioivammin tai näkemääni ja kokemaani tarkemmin artikuloiva. Puhun nyt koulutuksestani, sillä koen sen osittain liikauttaneen minua työväenluokkaisesta taustastani kohti erilaisia väyliä, joita voisin valita." -Minna

Minna 
Karttunen

Karttunen on Helsingissä syntynyt käytännönläheinen työläinen, jonka ajatusmaailmaa ovat uudelleenvirittäneet tanssitaiteen korkeakouluopinnot. Hän on tämän hankkeen myötä päässyt tarkastelemaan syvemmin oman taustansa jälkiä ja vaikutuksia.

“Ruumiillisessa kokemusmaisemassani risteilee työläinen, maalainen, akateemikko ja kaupunkilainen. Useimmiten näistä taustoista tilanteeseen sopimattomin nostaa itsensä esiin ja saa aikaan noloja hetkiä. Tällä hetkellä opettelen leikittelemään eri taustoilla ja olemaan välittämättä noloudesta ja häpeästä.” - Heli

heli
keskikallio

Keskikallio on Lapista lähtöisin oleva koreografi ja tanssitaiteilija. Hän tuli mukaan projektiin keväällä 2019 kiinnostuksesta tarkastella omaa ja jaettua luokkaisuuteen liittyvää kokemusmaastoa sekä siihen liittyvää ristiriitaista henkilöhistoriaa.

 
työväki38.JPG

Laura lehtinen

Lehtinen on lähtöisin Keski-Suomesta, yksinhuoltajaperheestä ja punaisen aatetaustan suvuista. Tästä taustasta käsin hän identifioituu tavaroiden korjaajaksi, tasa-arvotaistelijaksi, huijarisyndroomaiseksi tanssitaiteilijaksi sekä “oikeiden töiden” tekijäksi. Hän toimii hankkeen fasilitoijana yhdessä Elsa Heikkilän kanssa.

“Koska olen melkoisen taitava puhumaan niin kuin puhut, kuulemaan kuten kuuluu; minut on kuviteltu päteväksi, soveltuvaksi ja vertaiseksi. Mutta pian paljastun, koska hengitän pinnallisesti ja nauran sittenkin väärässä kohdassa.

-Laura

"On tuntunut tärkeältä päästä tarkastelemaan ja jakamaan luokan ja toisaalta luokattomuuden vaikutuksia ruumiissa sekä henkilökohtaisella, että laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Hankkeen parissa työskentely on vaatinut rohkeutta raottaa omaa henkilöhistoriaa näkyväksi, mutta samalla lisännyt ymmärrystä epämääräisten kuulumattomuuden ja häpeän tunteiden paikantamisessa."

-Pinja

Pinja poropudas

Poropudas on freelancer tanssitaiteilija, joka on hankkeen myötä päässyt lähemmin tarkastelemaan identiteetin, paikantumisen ja ruumiillisuuden kysymyksiä suhteessa omaan ristiriitaiseen luokkataustaansa.

"Luokkataustan manifestoituminen kehossa kiehtoo erityisesti. Kaikkea ihmeellistä olen minäkin ehtinyt tekemään ja kokemaan kiitos tanssin, mutta se tausta on ja pysyy. Huikeaa nyt tutkia työväenluokkaisuutta nimenomaan kehon kautta. On ollut huojentavaa jakaa ja analysoida kuulumattomuuden kokemuksia tämän hankkeen parissa. " -Aliina

Aliina lindroos

Lindroos  on akatemian, taiteen ja työväenluokan välisissä kuiluissa seilaileva tanssitaiteilija. Hän usein menee eikä meinaa. Lukion jälkeen hän päätyi Irlantiin, missä tanssin ala vei mukanaan. 

 

“Tämä hankkeen parissa työskentely on kirkastanut minulle, että luokkataustani on ristiriitainen. Minun on vaikeaa paikantaa itseäni selkeästi mihinkään luokkaan. Hankkeen myötä olen ymmärtänyt kokemukseni kuulumattomuuden tunteesta olevan ylisukupolvinen.” -Anni

anni puuperä

Puuperä on freelancer tanssitaiteilija ja toiminnanjohtaja. Häntä kiinnostaa erityisesti muistojen ruumiillisuus ja identiteetin tutkiminen kehollisuuden näkökulmasta. 

lotta suomi

Lotta Suomi on syntynyt Joutsenossa, Etelä-Karjalassa autonasentajan ja tarjoilijan perheeseen vuonna -84. Hankkeessa hän työstää hyväksymistä hämmennystä aiheuttavan luokkaisuuden ja ruumiin kokemuksessa.

 
ty%C3%B6v%C3%A4ki60_edited.jpg

Koreografisessa työskentelyssään Talonen keskittyy heikkoihin signaaleihin, jotka näyttäytyvät katveessa. Yksi niistä on luokkatausta, joka kietoutuu ihmiseen, hänen lihaksiinsa, sieluunsa ja ajattelun mekanismeihin.

virva
talonen

“Heilun luokkaisuuksien ja luokattomuuksien välimaastossa. Juuri kun akateeminen tutkinto, hetkellinen vakaampi taloudellinen tilanne tai sosiaaliset sidokset yrittävät keskiluokkaistaa minua, työväenluokka pyyhältää paikalle, tuijottaa silmiin ja vaatii minua ottamaan itseäni niskasta kiinni.” -Virva

katriina
tavi

”Oma luokkakokemukseni on moninainen ja kontrastinenkin. On ollut tärkeää havainnoida, jakaa ja ymmärtää luokan vaikutusta, raottaa sen ylisukupolvista kokemusta ja tässä hetkessä elävää ruumiillisuutta. Työskentelyä lävistää ruumiillinen ajattelu niin arkisen henkilökohtaisella kuin laajemmin yhteiskuntaan kytkeytyvällä tasolla.”

-Katriina

Tavi on paljasjalkainen helsinkiläinen. Tanssitaiteilijana hän on kiinnostunut toimijuuden ja ruumiillisuuden kysymyksistä, joita vasten tämä hanke myös vahvasti resonoi.
Kuva: Juhani Haukka

 

Lisäksi työryhmään kuuluvat taiteilija-tutkija Soile Lahdenperä, valosuunnittelija Teo Lanerva, äänisuunnittelijat Josu Mämmi ja Ilkka Tolonen sekä pukusuunnittelija Mari Nurmenniemi. Hankkeessa on tiiviisti mukana myös filosofi Sanna Tirkkonen.