riina
hannuksela

Riina Hannuksela on tanssitaiteilija, jolle taiteen sosiaaliset ja eettiset ulottuvuudet ovat tärkeitä. Luokkaretkeilijänä hän on kotonaan niin rekkakuskien kuin akateemisesti koulutettujen seurassa.

Elsa heikkilä

Elsa Heikkilä on tanssitaiteilija ja tanssipedagogi. Hän kiinnostui yhteiskuntaluokan ja ruumiillisuuden suhteesta jo tehdessään maisteriopintojen opinnäytettä ja on jatkanut tätä pohdintaa eteenpäin tämän hankkeen fasilitoijan ja taiteellisen vastaavan roolissa yhdessä Laura Lehtisen kanssa.

“Luokka tuntuu minussa silloin, kun puhun väärässä tilanteessa liian henkilökohtaisia asioita tai olen ylitsepursuavan tunteellinen.” -Elsa

"Työnantajan tai oman tavoitteen palvekseen asettumissa on kehollisesti paljon samaa. Keskittynyt, valmiina oleva viretila voi olla meditatiivisesti kaunis kokemus, tai ikävässä tapauksessa alku sille että alistuu jollekin tilanteelle tai ihmiselle. Palvelualttiuden paradoksi." -Soili

soili huhtakallio

Huhtakallio on Pohjois-Pohjanmaalaisella maaseudulla varttunut tanssitaiteilija. Häntä kiinnostavat sosiaalisen ja kuttuurisen pääoman vaikutukset ihmisten ja eläinten hyvinvointiin, sekä erityisesti ruumiiseen liittyvät arvot ja käytännöt, ja sitä kautta luokkataustan vaikutus.

119205993_10159037496236908_548533733790

virpi
juntti

"Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus työpaja" kiinnosti Junttia lähtökohtaisesti, koska hän tunnisti siitä itsensä. Hän oli jo hieman hahmottanut oman taustansa merkitystä työskentelytapoihinsa, ja haluasi ymmärtää tätä aihetta vielä tarkemmin.

"Olen tanssin perusduunari ja käsityöläinen, jolta teoriaopinnot ovat jääneet kiinnostuksen tasolle. Aiemmin se ei haitannut, mutta viimeiset viisi vuotta se on aiheuttanut pientä ja suurempaa ahdistusta, kun teoriaopinnot ja teoreettisen kielen hallinta selkeästi vaikuttaa tällä hetkellä korkeakoulutasoisiin työtehtäviin ja apurahapäätöksiin." -Virpi

työväki34.JPG

”Kehoni on oppinut olemaan nopea ja aikaansaava. Opiskeluaikana minua kehotettiin olemaan toisin, hitaammin, pienempiä yksityiskohtia huomioivammin tai näkemääni ja kokemaani tarkemmin artikuloiva. Puhun nyt koulutuksestani, sillä koen sen osittain liikauttaneen minua työväenluokkaisesta taustastani kohti erilaisia väyliä, joita voisin valita." -Minna

Minna 
Karttunen

Karttunen on Helsingissä syntynyt käytännönläheinen työläinen, jonka ajatusmaailmaa ovat uudelleenvirittäneet tanssitaiteen korkeakouluopinnot. Hän on tämän hankkeen myötä päässyt tarkastelemaan syvemmin oman taustansa jälkiä ja vaikutuksia.

“Ruumiillisessa kokemusmaisemassani risteilee työläinen, maalainen, akateemikko ja kaupunkilainen. Useimmiten näistä taustoista tilanteeseen sopimattomin nostaa itsensä esiin ja saa aikaan noloja hetkiä. Tällä hetkellä opettelen leikittelemään eri taustoilla ja olemaan välittämättä noloudesta ja häpeästä.” - Heli

heli
keskikallio

Keskikallio on Lapista lähtöisin oleva koreografi ja tanssitaiteilija. Hän tuli mukaan projektiin keväällä 2019 kiinnostuksesta tarkastella omaa ja jaettua luokkaisuuteen liittyvää kokemusmaastoa sekä siihen liittyvää ristiriitaista henkilöhistoriaa.

 

SOILE
LAHDENPERÄ

Soile Lahdenperä (TanssitT) on kansakoulun käyneiden vanhempien tytär Kellokoskelta. Tanssitaide johti Soilen seikkailemaan luokkien välisiin tiloihin. Lukihäiriö ja huijarisyndrooma ovat värittäneet hänen elämäänsä korkeakouluopinnoista ja töistä huolimatta. 

Teo Lanerva on helsinkiläinen freelancer valo- ja videosuunnittelija(TeM). Hän työskentelee enimmäkseen nykyesitysten parissa sekä tapahtumissa niin pienillä underground-klubeilla kuin suurilla festivaaleillakin. Hänen suunnittelemiaan teoksia on nähty yli kymmenessä maassa.

teo lanerva
 

työväki38.JPG

Laura lehtinen

Lehtinen on lähtöisin Keski-Suomesta, yksinhuoltajaperheestä ja punaisen aatetaustan suvuista. Tästä taustasta käsin hän identifioituu tavaroiden korjaajaksi, tasa-arvotaistelijaksi, huijarisyndroomaiseksi tanssitaiteilijaksi sekä “oikeiden töiden” tekijäksi. Hän toimii hankkeen fasilitoijana yhdessä Elsa Heikkilän kanssa.

“Koska olen melkoisen taitava puhumaan niin kuin puhut, kuulemaan kuten kuuluu; minut on kuviteltu päteväksi, soveltuvaksi ja vertaiseksi. Mutta pian paljastun, koska hengitän pinnallisesti ja nauran sittenkin väärässä kohdassa.

-Laura

 

Aliina
lindroos

Lindroos  on akatemian, taiteen ja työväenluokan välisissä kuiluissa seilaileva tanssitaiteilija. Hän usein menee eikä meinaa. Lukion jälkeen hän päätyi Irlantiin, missä tanssin ala vei mukanaan.

"Luokkataustan manifestoituminen kehossa kiehtoo erityisesti. Kaikkea ihmeellistä olen minäkin ehtinyt tekemään ja kokemaan kiitos tanssin, mutta se tausta on ja pysyy. Huikeaa nyt tutkia työväenluokkaisuutta nimenomaan kehon kautta. On ollut huojentavaa jakaa ja analysoida kuulumattomuuden kokemuksia tämän hankkeen parissa. "

mari 
nurmenniemi

Tiedot päivittyvät

pinja poropudas

"On tuntunut tärkeältä päästä tarkastelemaan ja jakamaan luokan ja toisaalta luokattomuuden vaikutuksia ruumiissa sekä henkilökohtaisella, että laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Hankkeen parissa työskentely on vaatinut rohkeutta raottaa omaa henkilöhistoriaa näkyväksi, mutta samalla lisännyt ymmärrystä epämääräisten kuulumattomuuden ja häpeän tunteiden paikantamisessa. "

Pinja Poropudas on freelancer tanssitaiteilija, joka on hankkeen myötä päässyt lähemmin tarkastelemaan identiteetin, paikantumisen ja ruumiillisuuden kysymyksiä suhteessa omaan ristiriitaiseen luokkataustaansa.

“Tämä hankkeen parissa työskentely on kirkastanut minulle, että luokkataustani on ristiriitainen. Minun on vaikeaa paikantaa itseäni selkeästi mihinkään luokkaan. Hankkeen myötä olen ymmärtänyt kokemukseni kuulumattomuuden tunteesta olevan ylisukupolvinen.”
-Anni

anni puuperä

Puuperä on freelancer tanssitaiteilija ja toiminnanjohtaja. Häntä kiinnostaa erityisesti muistojen ruumiillisuus ja identiteetin tutkiminen kehollisuuden näkökulmasta. 

lotta suomi

Lotta Suomi on syntynyt Joutsenossa, Etelä-Karjalassa autonasentajan ja tarjoilijan perheeseen vuonna -84. Hankkeessa hän työstää hyväksymistä hämmennystä aiheuttavan luokkaisuuden ja ruumiin kokemuksessa.

 

JOSU 
MÄMMI

Muusikko ja äänisuunnittelija Josu Mämmiä kiinnostaa kokemukset kahden luokan välissä elämisestä. Hän luottaa yhteiskuntaan ja elämän kannatelevuuteen enemmän kuin vanhempansa. Työluokkaisuuden muutos ajassa toimii tärkeänä inspiraationa Josun työssä Luokkahankkeen parissa.

"Jos työväenluokkaisuuteen kuuluu ja siihen identifioituu vapaaehtoisesti, mikä sinne ajaa? Onnellisuus ei ole tuloista ja luokasta kiinni, paitsi tulojen alarajoilla. Kuuluko joidenkin ihmisten onnellisuuden tavoitteluun työväenluokkaisuus ja sen eri ilmiöt? Onko nykyajassa tarve uusille luokkamääritelmille? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtien etsin omaa suhtautumistani luokkaisuuteen ja sen puuttumiseen omassa identiteetissäni."

virva
talonen

Koreografisessa työskentelyssään Talonen keskittyy heikkoihin signaaleihin, jotka näyttäytyvät katveessa. Yksi niistä on luokkatausta, joka kietoutuu ihmiseen, hänen lihaksiinsa, sieluunsa ja ajattelun mekanismeihin.

"Luokkataustan manifestoituminen kehossa kiehtoo erityisesti. Kaikkea ihmeellistä olen minäkin ehtinyt tekemään ja kokemaan kiitos tanssin, mutta se tausta on ja pysyy. Huikeaa nyt tutkia työväenluokkaisuutta nimenomaan kehon kautta. On ollut huojentavaa jakaa ja analysoida kuulumattomuuden kokemuksia tämän hankkeen parissa. "

sanna
tirkkonen

Tiedot päivittyvät

Tolonen on ristijärveläislähtöinen rock-muusikko ja äänisuunnittelija, jonka keskustaoikeistolainen ja körttiläinen lapsuusympäristö on muuntunut umpiliberaaliin, korkeakoulutettuun ja työntäyteiseen arkeen.

ilkka tolonen

”Minun on helppo löytää elämästäni ristiriitaisia ääripäitä, joiden kautta luokkakokemukseni voi eri päivinä olla hyvin eri suunnissa. Määritellessäni omaa luokkaani huomaan helposti puhuvani arvomaailmasta ja ideologioista. Luokkaa on vaikea hahmottaa ja lähes mihin tahansa ryhmään identifioituminen tuntuu herättävän sisäistä vastustusta ja häpeää.”

katriina
tavi

”Oma luokkakokemukseni on moninainen ja kontrastinenkin. On ollut tärkeää havainnoida, jakaa ja ymmärtää luokan vaikutusta, raottaa sen ylisukupolvista kokemusta ja tässä hetkessä elävää ruumiillisuutta. Työskentelyä lävistää ruumiillinen ajattelu niin arkisen henkilökohtaisella kuin laajemmin yhteiskuntaan kytkeytyvällä tasolla.”

-Katriina

Tavi on paljasjalkainen helsinkiläinen. Tanssitaiteilijana hän on kiinnostunut toimijuuden ja ruumiillisuuden kysymyksistä, joita vasten tämä hanke myös vahvasti resonoi.
Kuva: Juhani Haukka